Wetgeving

MAIL, SPAM EN DE WET

Creatief nv heeft Mail-Eye in het leven geroepen op vraag van klanten webdesigners en cybermarketteers en eindklanten. Er bestaat een gezonde dosis achterdocht bij eindklanten om door middel van bulk mailings hun producten aan te prijzen.

Creatief nv wil met Mail-Eye als regionale provider een stabiel platform bieden waar cowboy-praktijken steevast worden geweerd.

Lees best ook eens even onderstaande knipsels rondom


EU RICHTLIJN ROND OPT-IN (13/6/2002)

Tot op heden werd de Opt-out regeling voor commerciŽle e-mails politiek en juridisch aanvaad in Europa. Er waren echter sterke indicaties dat Europa uiteindelijk haar politiek zou aanpassen naar de Opt-in regeling.

Nu heeft het Europees Parlement het standpunt van de Raad van Ministers rond 'spamming' overgenomen. Dit betekent dat Europa kiest voor de Opt-in regeling en gebruikers vooraf toestemming moeten geven voor het versturen van commerciŽle boodschappen via e-mail, fax of andere geautomatiseerde oproepsystemen. Bedrijven die reeds over een database beschikken met gegevens van hun klanten (aan wie ze dus reeds ťťn of meerdere producten/diensten) hebben verkocht) mogen naar deze klanten wel commerciŽle boodschappen sturen op voorwaarde dat het gaat om gelijkaardige producten of diensten. Ook voor opname van persoonsgegevens in openbare abonneelijsten moet de bestandsbeheerder voortaan vooraf toestemming vragen aan de gebruikers.

Op vlak van cookies heeft het Parlement het standpunt van de Raad licht gewijzigd. Gebruikers hebben het recht om cookies te weigeren, maar in plaats van te stellen dat gebruikers daartoe vooraf duidelijke en volledige informatie moeten ontvangen, zegt het Parlement dat zij voorzien dienen te worden van informatie.

Op 18 juni zal de Raad van Ministers de beslissing van het Europees Parlement evalueren. Indien deze ze omzet in besluiten, worden de richtlijnen ten laatste van kracht in oktober 2003. EU beslissingen met verstrekkende gevolgen voor de internet communicatie van bedrijven.

Voor de laatste richtlijnen en wetgeving: www.staatsblad.be.

Terug naar boven Terug naar boven

STAND VAN ZAKEN

Tot op heden werd de Opt-out regeling voor commerciŽle e-mails politiek en juridisch aanvaard in Europa. Er waren echter sterke indicaties dat Europa uiteindelijk haar politiek zou aanpassen naar de Opt-in regeling.

De EU-ministers van Communicatie hebben een 'politiek akkoord' gesloten over de bescherming van persoonlijke gegevens die via het internet worden doorgegeven. De ministers waren bijeen onder voorzitterschap van de Belgische minister die belast is met het dossier, Rik Daems. Het is nu nog wachten op de stemming in het Europees Parlement volgende week. Volgens minister Daems moet het mogelijk zijn om nog voor het einde van het Belgische voorzitterschap een concrete oplossing te vinden. Alles hangt af van een bijeenkomst van het Europees Parlement volgende week.

Het Europees Parlement had op 13 november een advies gegeven over het voorstel dat maandag werd behandeld, op voorwaarde dat het zich nog kon uitspreken over de laatste hangende vragen. Voorbeelden van nog onopgeloste kwesties: ongevraagde boodschappen (spam), het uitwissen van gegevens over dataverkeer en de controle van 'cookies' (tekstbestandjes die op vraag van websites op de harde harde schijf van een internetgebruiker worden opgeslagen en die zijn gelinkt aan de domeinnaam van die website; de volgende keer dat de gebruiker die domeinnaam bezoekt, stuurt de webbrowser de informatie die in het 'cookie' staat door naar de server, die dan de website afstemt op de gebruiker (bekendste voorbeeld: de taalkeuze, maar ook de advertenties kunnen veranderen naargelang de gebruiker)). Vandaag worden bij ongeveer drie vierde van de on-line publicitaire activiteiten gebruik gemaakt van cookies.

In principe is het aan de lidstaten om te beslissen, binnen het kader van hun eigen wetgeving, over een opt-in of opt-out voor het verzenden van elektronische post voor commerciele doeleinden (e-spam). Opt-in betekent dat bedrijven alleen nog reclame via e-mail of SMS mogen versturen als de consument daartoe vooraf expliciet de toestemming heeft gegeven. De opt-out verplicht de verzenders van e-spam een adres te vermelden, waardoor de gebruikers het recht hebben om te vragen dat hun naam wordt verwijderd van gedrukte of electronische adressenlijsten (mailing list). Het is dus wachten op de laatste dagen van dit jaar om te zien of de EU vooruitgang boekt op dit vlak. De stemming van het EP wordt verwacht op 12 december.

De Raad Telecommunicatie moest zich ook buigen over de internettoegang en de interconnectie. Ze gaf de voorkeur aan een commerciŽle onderhandeling tussen de betrokken partijen. De Raad besprak ook een voorstel over het toekennen van frequenties en over de universele dienstverlening. Ze herschikte de bestaande maatregelen.

Bron: Het Belang van Limburg

Terug naar boven Terug naar boven

WETGEVING 'SPAMMING'

De Raad Telecommunicatie moest zich ook buigen over de internettoegang en de interconnectie. Ze gaf de voorkeur aan een commerciŽle onderhandeling tussen de betrokken partijen. De Raad besprak ook een voorstel over het toekennen van frequenties en over de universele dienstverlening. Ze herschikte de bestaande maatregelen.

De EU-ministers van Communicatie hebben een 'politiek akkoord' gesloten over de bescherming van persoonlijke gegevens die via het internet worden doorgegeven. De ministers waren bijeen onder voorzitterschap van de Belgische minister die belast is met het dossier, Rik Daems. Het is nu nog wachten op de stemming in het Europees Parlement volgende week. Volgens minister Daems moet het mogelijk zijn om nog voor het einde van het Belgische voorzitterschap een concrete oplossing te vinden. Alles hangt af van een bijeenkomst van het Europees Parlement volgende week.

Het Europees Parlement had op 13 november een advies gegeven over het voorstel dat maandag werd behandeld, op voorwaarde dat het zich nog kon uitspreken over de laatste hangende vragen. Voorbeelden van nog onopgeloste kwesties: ongevraagde boodschappen (spam), het uitwissen van gegevens over dataverkeer en de controle van 'cookies' (tekstbestandjes die op vraag van websites op de harde harde schijf van een internetgebruiker worden opgeslagen en die zijn gelinkt aan de domeinnaam van die website; de volgende keer dat de gebruiker die domeinnaam bezoekt, stuurt de webbrowser de informatie die in het 'cookie' staat door naar de server, die dan de website afstemt op de gebruiker (bekendste voorbeeld: de taalkeuze, maar ook de advertenties kunnen veranderen naargelang de gebruiker)). Vandaag worden bij ongeveer drie vierde van de on-line publicitaire activiteiten gebruik gemaakt van cookies.

In principe is het aan de lidstaten om te beslissen, binnen het kader van hun eigen wetgeving, over een opt-in of opt-out voor het verzenden van elektronische post voor commerciele doeleinden (e-spam). Opt-in betekent dat bedrijven alleen nog reclame via e-mail of SMS mogen versturen als de consument daartoe vooraf expliciet de toestemming heeft gegeven. De opt-out verplicht de verzenders van e-spam een adres te vermelden, waardoor de gebruikers het recht hebben om te vragen dat hun naam wordt verwijderd van gedrukte of electronische adressenlijsten (mailing list). Het is dus wachten op de laatste dagen van dit jaar om te zien of de EU vooruitgang boekt op dit vlak. De stemming van het EP wordt verwacht op 12 december.

De Raad Telecommunicatie moest zich ook buigen over de internettoegang en de interconnectie. Ze gaf de voorkeur aan een commerciŽle onderhandeling tussen de betrokken partijen. De Raad besprak ook een voorstel over het toekennen van frequenties en over de universele dienstverlening. Ze herschikte de bestaande maatregelen.

Bron: Het Belang van Limburg

Terug naar boven Terug naar boven