Anti-spam

De wet van 11 maart 2003 (in werking sedert 1 januari 2004) verbiedt Belgische ondernemingen via elektronische weg (e-mail, sms, mms, fax) reclameboodschappen te versturen naar natuurlijke personen. Alleen als deze natuurlijke personen vooraf de onderneming toestemming hebben gegeven dergelijke berichten te sturen, mag het wel.

Let wel: met “natuurlijke personen” bedoelt de wet niet alleen particulieren, maar ook privé-personen binnen een onderneming. Een adres als dirk.janssens@creatief.be mag dus volgens de wet geen reclame ontvangen die niet vooraf is toegelaten.

De wet aanvaardt twee uitzonderingen:


De toepassing van de wet wordt gecontroleerd door anti-spamorganisaties als SPAMCOP, die niet conforme e-mails kunnen blokkeren. Geen kwaad idee om uw elektronische adressenlijst na te vlooien en om eventueel aan “natuurlijke personen” toestemming te vragen!

Ons Anti-Spam beleid

Mail-Eye en Creatief nv voeren een eigen anti-spambeleid. We doen ons uiterste best om klanten correct te adviseren bij het verkrijgen en gebruiken van e-mailbestanden, om te vermijden dat ze onbewust spam versturen.

Mail-Eye en Creatief nv bezitten en leveren geen e-mailbestanden.

Ontvangt u toch een mail die u als spam beschouwt, signaleer het ons via abuse@Mail-Eye.be. Wij ondernemen meteen actie en houden u op de hoogte van de manier waarop we uw klacht afhandelen.